Om Niels Bohr Bygningen – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Niels Bohr Bygningen > Om Niels Bohr Bygningen

Niels Bohr Bygningen

Illustration af Niels Bohr Bygningen. Rambøll, Vilhelm Lauritzen Arkitekter, Christensen & Co Arkitekter og GHB Landskabsarkitekter

Om Niels Bohr Bygningen

Som et led i regeringens investeringsplan for modernisering af universiteternes laboratorier, opfører Bygningsstyrelsen et nyt laboratorie- og undervisningsbyggeri til Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet. Nybyggeriet bliver en del af Vidensbydel Nørre Campus, og kommer til at bestå af to bygninger – én på hver side af Jagtvej.

Det første synlige tegn på byggeriet er, når vi i februar 2014 går i gang med træfældningen på den nuværende p-plads ved Zoologisk Museum. Herefter kommer nedrivningen af bygningerne på Jagtvej 155, som vi forventer påbegyndt i marts 2014. Dette arbejde kan medføre noget støj.

Yderligere skal Københavns Bymuseum lave arkæologiske forundersøgelser, som de plejer, når der skal igangsættes store byggeprojekter.

Selve byggeriet går i gang i sensommeren 2014. Herefter tager bygningerne langsomt form, for at stå klar til ibrugtagning ved årsskiftet 2016/17.