Om Niels Bohr Bygningen – Københavns Universitet

Niels Bohr Bygningen > Om Niels Bohr Bygningen

Niels Bohr Bygningen

Illustration af Niels Bohr Bygningen. Rambøll, Vilhelm Lauritzen Arkitekter, Christensen & Co Arkitekter og GHB Landskabsarkitekter

Om Niels Bohr Bygningen

Som et led i regeringens investeringsplan for modernisering af universiteternes laboratorier, opfører Bygningsstyrelsen et nyt laboratorie- og undervisningsbyggeri til Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet. Nybyggeriet bliver en del af Vidensbydel Nørre Campus, og kommer til at bestå af to bygninger – én på hver side af Jagtvej.

Selve byggeriet går i gang i sensommeren 2014. Herefter tager bygningerne langsomt form, for at stå klar til ibrugtagning i 2019.