Hvem bygger? – Københavns Universitet

17. marts 2014

Hvem bygger?

Bygningsstyrelsen (Bygst.), der er en del af  Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, er bygherre og er den juridiske part i aftaleforholdet i forbindelse med planlægning og gennemførelse af nybyggeriet. Det betyder blandt andet, at Bygst. indgår og er ansvarlige for kontrakter med rådgivere, byggeledelse og entreprenører. Kontrakterne følger branchens normer, ydelsesbeskrivelser og aftalegrundlag. 

KU er i forbindelse med byggeopgaven inddraget som brugere med henblik på senere at indtræde som driftsherre og lejer af byggeriet.